Duchowość i imię

 
0

Imię Wspólnoty

Duchowość i imię Wspólnoty wypływa z dwóch cytatów biblijnych, które otrzymaliśmy na modlitwie w początkach naszego istnienia:

I. Głoszenie zbawienia w Jezusie (ewangelizacja) jest celem naszego istnienia.

„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:<czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!>” (Mk 1,14-15)

II. Formacja uczniów Jezusa, którzy staną się świadkami Jego Zmartwychwstania, jest naszą strategią.

Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział” (Mk 16,7)

Duchowość Wspólnoty

Pragniemy być wierni charyzmatowi Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, uczestnicząc w paschalnej dynamice życia duchowego, poprzez ciągłe zmartwychwstawanie z Jezusem.

Nasza Wspólnota obejmuje osoby wszystkich stanów. Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas abyśmy razem – duchowni i świeccy – dzielili się darami, jakie otrzymaliśmy, pomagając sobie nawzajem, modląc się za siebie i innych.

Każdy z nas ma osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Jest to stałe doświadczenie naszego życia, które pozwala żyć nadzieją i nieść ją innym.

Wzajemne relacje pragniemy budować na wzór rodziny, aby były pełne ciepła, prostoty i miłości.