Wieczór Chwały

 
0

Czym są Wieczory Chwały?

Comiesięczne radosne i spontaniczne uwielbienie Boga z czasem na modlitwę wstawienniczą, spowiedź lub rozmowę z kapłanem oraz Eucharystię z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie chorych fizycznie, psychicznie oraz duchowo.

Jest to czas, podczas którego spotykamy Boga Żywego obecnego w Najświętszym Sakramencie, działającego pośród nas, uzdrawiającego nasze dusze i ciała.

To także czas świadectw osób uzdrowionych.

Dla kogo?

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób poszukujących uzdrowienia duszy i ciała oraz pragnących razem z nami uwielbiać Jezusa. 

Jezus powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28)

Miłość Jezusa, który zaprasza każdego z nas do zawierzenia Mu naszych trudów i przeciwności, jest odpowiedzią na wszelkie nasze pytania o sens życia i cierpienia.

Jak to wygląda w praktyce?

Po wspólnej radosnej Mszy Św. nastąpuje czas uwielbienia Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, podczas którego modlimy się o umocnienie i uzdrowienie.

W czasie tej modlitwy Jezus uzdrawia wiele osób, a na koniec istnieje możliwość wysłuchania świadectw osób, które doświadczyły uzdrowienia.

To przepełnione modlitwą uwielbienia spotkanie, prowadzone jest w radosnej atmosferze.

Czym są wieczory chwały?
Jarek z Mikołowa