Logo Wspólnoty

 
0

SYMBOLIKA LOGO

Kolor zielony to symbol nadziei – charyzmat  Wspólnoty, którym żyjemy i niesiemy światu. Środek tła jest rozświetlony, gdyż miłość Boża jest w centrum naszego życia. 

Ryba to symbol chrześcijaństwa, który kryje w sobie grecką nazwę IXΘΥΣ (Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel), co oznacza, że Panem naszego życia jest Jezus, którego głosimy (kerygmat) jako Pana i Zbawiciela.

Flaga zmartwychwstania – wskazuje na duchowość Wspólnoty i związek ze Zgromadzeniem Zmartwychwstania Pańskiego. Napięta flaga symbolizuje działanie Ducha Świętego, któremu poddana jest Wspólnota.

Sieć rybacka – znak naszego zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji, która jest głównym celem istnienia Wspólnoty. 

Koło w które wpisana jest nazwa to znak dążenia do doskonałości chrześcijańskiej. 

Gwiazdy ośmioramienne – symbol zmartwychwstania (cztery gwiazdy to znak świadków przekazujących Dobrą Nowinę: jedna z nich symbolizuje Ewangelistów, druga Maryję, trzecia Świętych, a czwarta każdego z nas).