Przymierze mężczyzn “Bracia Zmartwychwstania”

 

Czym jest Przymierze Mężczyzn?

Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania” powstało w 2000 roku przy Wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA. 

Jego celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego chrześcijańskiego życia i zaangażowania w pracy, rodzinie i świecie.

Chcemy być dla siebie braćmi, nie tylko w życiu duchowym, ale także w codzienności, niosąc sobie nawzajem konkretną pomoc i wsparcie. Przymierze jest otwarte dla wszystkich mężczyzn i gromadzi obecnie wiele osób w różnych częściach Polski.

Obecnie w całej Wspólnocie w regularnych spotkaniach małych grup gromadzi się prawie 1000 mężczyzn, z czego prawie 300 należy do Przymierza i uczestniczy dodatkowo w regularnych spotkaniach „Męskich Domków”.

1

Działania wewnętrzne:

Przymierze to formacja duchowa i wzajemne wsparcie:

  • codzienna modlitwa za siebie nawzajem
  • spotykania w ramach Męskich Domków (1 raz w miesiącu), a także jako całe Przymierze (1 raz w roku)
  • wspieranie się w konkretnych sytuacjach dnia codziennego
  • służenie sobie pomocą, wsparciem materialnym i duchowym
  • wspólny wypoczynek i świętowanie

Działania zewnętrzne

  • ewangelizacja (bycie świadkiem wiary) mężczyzn w Kościele
  • animacja powszechnego ruchu mężczyzn w Kościele i zdobywanie mężczyzn dla Chrystusa
  • propagowanie idei odnowionego i nawróconego mężczyzny 
  • propagowanie idei braterstwa wśród mężczyzn 

Męskie spotkania

Mężczyźni należący do Przymierza gromadzą się w Męskich Domkach, czyli małych grupach złożonych z kilku mężczyzn spotykających się razem, modlących się za siebie nawzajem i wspomagających się w codzienności.

Kursy dla mężczyzn

Systematycznie prowadzimy weekendowy kursy skierowane do mężczyzn, którzy chcą świadomie żyć swoim powołaniem, odkrywać Boga i wspierać się na braterskich relacjach. Mogą w nich uczestniczyć zarówno członkowie Wspólnoty, jak też wszyscy mężczyźni, którzy chcą pozwolić Bogu kształtować swoją męską tożsamość.

Kurs Jakub

W czasie tego dwudniowego kursu uczestnicy podejmują walkę o swoją tożsamość syna, oblubieńca i ojca w wymiarze naturalnym, życiowym i duchowym.

Kurs Tobiasz

Ten kurs uczy prawdziwej męskiej wierności Bogu i podążania Jego drogą przez życie z wytrwałością w przeciwnościach.

Kurs Salomon

W czasie jednego weekendu uczestnicy mogą odkryć, jak stać się dojrzałym mężczyzną zaangażowanym w życie Kościoła i świata.

CHCESZ PRZYJŚĆ NA SPOTKANIE?

Brak spotkań.