Opis kursów

 
0

 KURSY SESA I ETAPU 

(podstawy życia chrześcijańskiego)

1. Nowe Życie: Ewangelizacja postawowa

2. Emaus: Spotkanie ze Słowem Bożym

3. Jan: Formacja uczniów

4. Jezus w Czterech Ewangeliach

5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia

6. Mojżesz: Formacja uwalniających

7. Błogosławieni: Droga szczęścia

KURSY SESA II ETAPU

(jak ewangelizować)

8. Paweł: Formacja ewangelizatorów

9. Dynamis: Ewangelizować z mocą

10. Tymoteusz: Jak czytać i zapamiętywać Biblię

11. Sekret Pawła: Jak formować następców

12. Apollos: Formacja głoszących

13. Damaszek: Moje życie to Chrystus

14. Maryja: List Chrystusa

KURSY SESA III ETAPU 

(jak formować ewangelizatorów)

15.  Maranatha: Świadkowie nadziei

16. Piotr: Nauka o Kościele

17. Wstęp do Biblii

18. Łukasz: Apologetyka

19. Teologia Biblijna

20. Melchizedek: Liturgia

21. Jetro: Ekumenizm

KURSY OPCJONALNE SESA 

1. Siedmioro Młodych z Ewangelii

2. Panowanie Jezusa: Dziesięcina ewangeliczna

3. Tetelestai: Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa

4. Józef Śniący: Uzdrowienie wewnętrzne

 

KURSY FORMUJĄCE EKIPY

1. Andrzej: Wizja i metodologia

2. Józef Barnaba: Formacja i uzdalnianie

OPIS WYBRANYCH KURSÓW SESA 

OPIS WYBRANYCH KURSÓW SESA 

Nowe Życie – Na ten kurs zapraszamy każdą osobę, która pragnie na nowo narodzić się w Duchu Świętym i odnowić swoją więź z Jezusem. Ten kurs oparty jest na wielu praktycznych przykładach i świadectwach osób świeckich, prowadząc uczestników do decyzji wiary, które pozwalają „odkryć obecność Jezusa blisko nas”, prowadzą uczestników do decyzji wiary.

Uczniowie z Emaus Ten kurs zmieni twój stosunek do Biblii – Słowa; albo mówiąc inaczej, pozwoli Ci zbudować relację z Jezusem – Słowem. Jezus sprawi, że twoje serce zapali się ogniem Jego Słowa, jak uczynił to uczniom idącym do Emaus.   

Jezus w czterech Ewangeliach – Na tym kursie spojrzymy na Jezusa pod różnym kątem – ten sam Jezus, ale widziany oczami Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Nie będziemy poznawać czterech Ewangelii, ale cztery osoby, które mówią o Jezusie ze swojej perspektywy. Na tym kursie Ewangeliści zaniosą nas do Jezusa, abyśmy mieli podobne jak oni doświadczenie oraz osobiście spotkali się z Jezusem.

Historia Zbawienia – Podążając w świetle obietnicy Boga, która się wypełniła w Jezusie Chrystusie, przemierzymy różne etapy historii zbawienia. Dzięki tej wizji panoramicznej wizji planu zbawienia poznasz rozwój planu Bożego i będziesz mógł umieścić siebie w tej historii. Zobaczysz, że pomimo przeciwności i niewierności, koło Bożej historii, szczególnie historii Twojego życia, zawsze toczy się do przodu.  

Teologia Biblijna – W kursie tym wchodzimy w głębię rozumienia Słowa, do której prowadzą nas tajniki literackie, środowisko i główne linie teologiczne, przenikające całą Biblię. Niech nie przeraża cię tytuł tego kursu i nie myśl, że jest on za trudny dla ciebie. Dzięki temu kursowi Słowo Boże stanie się dla ciebie jasne i zrozumiałe.

Tymoteusz – To piękny czas, w którym uczymy się nie tylko poznawania Słowa Bożego, ale jak się Nim posługiwać  w życiu codziennym i w służbie innym. Po tym kursie Biblia stanie się  dla ciebie najlepszym Przyjacielem w służbie  nowej ewangelizacji. To bardzo praktyczny kurs uczący metod pracy z Pismem Świętym.

Mojżesz – Na tym kursie przejdziemy z tym pasterzem przez 120 lat jego życia. Podczas tej drogi, jak w lustrze, rozpoznamy swoją twarz, ponieważ w każdym z nas jest Mojżesz.   Tak bardzo jesteśmy do niego podobni, że utożsamimy się z tym, który stał się wyzwolicielem swojego ludu.

Sekret Pawła – Ten kurs to czas odkrywania wielu sekretów Pawła, któremu udało się jako liderowi w krótkim czasie odnieść niesamowity sukces w ewangelizacji. Paweł pokazuje jak tego dokonać odkrywając przed nami swój życiowy sekret wizji nowej ewangelizacji.. Na ten kurs możesz przyjechać dopiero po kursie Paweł.

Apollos – W ramach tego kursu uczymy się jak w nowy sposób głosić Ewangelię, aby to, co głosimy stało się owocne i aby inni słuchając nas mogli usłyszeć samego Jezusa i odpowiedzieć na Jego wezwanie.

Paweł – To najważniejszy kurs w Szkole, który jest kręgosłupem ewangelizatora – uczy skutecznej ewangelizacji. Po czasie wielu twórczych prac i działań, będziesz zdolny zanieść każdemu Dobrą Nowinę o Jezusie. Kurs ten jest wyjątkowym czasem, w którym zmienia się nasza mentalność patrzenia na problemy, a uzyskujemy mentalność ewangelizatora, który odpowiada śmiało na wszystkie trudne sprawy. Chcesz głosić Jezusa skutecznie? To przyjedź na ten kurs.

Dynamis – Ten kurs nie jest dla wszystkich, ale tylko dla tych, którzy uważają, że czegoś brakuje ich posłudze lub wspólnocie. Jeśli popadłeś w rutynę, jeśli zapomniałeś o pierwszej miłości lub po całonocnym łowieniu ryb nie spełniły się twoje marzenia, zapraszamy cię do ładowania twojego zbiornika potężnym paliwem. Jesteś na właściwej stacji benzynowej.

Jan – Stajemy przed kursem uznawanym za serce programu formacji Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, ponieważ ten kurs pozwoli ci najpierw żyć w zgodzie ze swoim powołaniem, abyś następnie wypełnił misję, którą Bóg ci powierzył.

Wspólnota – Wspólnoty potrzebują ciągłego odnowienia swojej tożsamości i pogłębienia relacji między sobą, dlatego na ten kurs zapraszamy minimum pięć osób z jednej wspólnoty. Po wspólnie przeżytych pięciu dniach staniemy się czytelnym znakiem, dla innych we wspólnocie oraz możemy sprawić, że nasze wspólnoty znów staną się prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary. Macie kryzys we wspólnocie? Zbierzcie kilka osób i przyjedźcie do nas – zapraszamy. Najlepiej przyjedźcie ze swoim duszpasterzem lub liderem. 

KURSY AUTORSKIE SNE ŚW. MARKA

KURSY O MODLITWIE​:

Daniel – Kurs ten jest kolejnym w programie formacji, obok kursu Emaus, rozpalającym serce miłością do Słowa Bożego. Kurs Daniel dotyka drugiego źródła, które podtrzymuje nowe życie w nas. Zarówno Słowo Boże jak i modlitwa warunkują rozwój nowego życia w Duchu Świętym. Ten kurs jest dla ciebie szansą. Wykorzystaj ją.

Abraham – Kurs ten odpowiada na problemy, z jakimi spotykamy się w prowadzeniu modlitwy wstawienniczej. Jak posługiwać, by modlitwa była skuteczna i nie zraniła osoby albo jej nie zaszkodziła. Na te pytania nie tylko znajdziesz odpowiedź, ale nauczysz się jak uniknąć błędów i samemu stać się narzędziem w ręku najlepszego lekarza, którym jest Jezus. Kurs bardzo praktyczny.

Trzej Młodzieńcy – Ten kurs to nie czas, by otrzymać więcej wiedzy na temat modlitwy uwielbienia ale to czas, by otworzyć serce i pozwolić sobie na doświadczenie chwały Bożej.  Jeśli pragniesz doświadczyć tej mocy uwielbienia w modlitwie i śpiewie, jeśli chcesz rozpalać do tego innych we wspólnocie to przyjedź. 

 

KURSY O DUCHU ŚWIĘTYM:

Ogień Ducha Świętego – Jeżeli czujesz wypalenie w służbie we wspólnocie czy w życiu duchowym, oraz jeśli pragniesz na nowo rozpalić się do ewangelizacji to kurs ten pomoże ci wyjść z uśpienia. Jest to kurs pełen mocy i radości w Duchu Świętym.

Eliasz – Dar proroctwa dla wielu jest znany, lecz są osoby, które może dopiero, co go odkryły w swoim życiu lub chcą go odkryć i nim posługiwać. Jeśli jesteś taką osobą to kurs ten pozwoli Ci przyjąć ten dar lub go rozwinąć. Musimy jednak pamiętać, że jest on dany do posługiwania tylko w Kościele, we wspólnocie, a nie indywidualnie.

Rejs z Duchem Świętym – To weekendowa podróż z Duchem Świętym. Czy miałeś obawy przed działaniem i prowadzeniem Ducha Świętego, albo przed charyzmatami?  – Bóg wzywa cię abyś wypłynął na głębię. Wypłyń z własnych obaw, przyzwyczajeń, rutyny. Wypłyń na głębię – tam gdzie Bóg chce cię wyprowadzić, tylko On wie gdzie.

Animacja Modlitwy Charyzmatycznej – Celem tego kursu jest, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić spotkania charyzmatyczne. Kurs ten omawia problemy, jakie może spotkać wspólnota w czasie modlitwy charyzmatycznej. Na tym kursie odnajdzie się każda osoba ze wspólnoty, gdyż uczymy się tutaj zasad uczestniczenia oraz prowadzenia spotkania modlitewnego.

DLA KOBIET:

Estera – Kurs ten jest jednym z trzech przeznaczonych tylko dla kobiet. Estera jest pierwszym z nich, na którym można podjąć wiele ważnych decyzji czy kroków tak, aby mieć siłę spotkać się twarzą w twarz ze swoim największym problemem. Często jest to zraniona przeszłość, która w nas nadal żyje. Wszystko będziemy czynić po to, by stać się wolną kobietą.

Rebeka – Kurs ten skierowany jest do kobiet, które chcą stać się szczęśliwe poprzez własne decyzje i zdrowe spojrzenie na siebie. Kurs ukazuje dary jakie posiadamy i o które musimy się same zatroszczyć. Czas tego kursu jest czasem odkrywania swojej wartości aby żyć jako kobieta szczęśliwa

Samarytanka: To trzeci kurs dla kobiet, który pomaga każdej z nas stać się prawdziwą królową przez odkrycie w sobie piękna. 

DLA MĘŻCZYZN: 

Jakub – Szkoła Nowej Ewangelizacji stara się formować nowych mężczyzn w trzecim tysiącleciu.Ten kurs nazywa się Jakub, gdyż chcemy jak syn Izaaka odnaleźć swoją tożsamość jako syna, oblubieńca i ojca oraz podobnie jak on umieć zawalczyć o siebie, swoją przyszłość i o błogosławieństwo Boga

Tobiasz – Kurs oparty na sylwetce starszego Tobiasza, który pomimo wielu trudności i przeciwności jest wierny Bogu. To kurs na dzisiejsze trudne czasy, skierowany jest do mężczyzn przeżywających różne zmagania w swoim życiu. Czujesz się słaby, a chcesz być mocny i wierny – przyjedź.

Salomon – Cel tego kursu to stać się mężczyzną zaangażowanym w życie Kościoła i świata. Przykładem jest jedna z najbardziej pasjonujących i wielkich sylwetek Starego Testamentu – król Salomon. Na kursie tym uzyskasz nową motywację i odwagę do podejmowanych odpowiedzialności.

DLA MŁODYCH (15-19 lat):

Droga do głębi relacji – radość, żal, optymizm, smutek, nadzieja, odrzucenie. To niewielka część wachlarza stanów, które są w nas i które trudno czasem uporządkować. Spotkanie to jest drogą do poznania Boga i zrozumienia siebie i innych.

Droga do modlitwy – Niektórzy mówią: „Nie modlę się, bo nie potrafię”. Inni: „Nie modlę się, bo to nie ma sensu”, „A kiedy mam znaleźć czas na modlitwę?”, „Przecież dzisiaj nikt się nie modli!!!”. Spróbujmy razem złamać te stereotypy i odkryć, że modlitwa ma moc, sens i głęboką wartość.

Droga do prawdy – Zadajesz wiele pytań, na które czasami trudno znaleźć odpowiedź. Nie dają jej książki, media, szkoła. Ale jest Ktoś, kto zna odpowiedź…

DLA MAŁŻEŃSTW: 

Zachariasz i Elżbieta – Para wspaniałych małżonków, na której opieramy cały kurs, są to osoby, które będą uczyły nas jak odbudować jedność w życiu małżeńskim, jak odnowić dialog by na nowo chcieć się nie tylko słuchać, ale przede wszystkim rozumieć. Jeśli wasze małżeństwo przeżywa chwile ciszy i oddalenia od siebie – nie czekajcie na śmierć jedności, lecz podejmijcie wspólne odbudowanie więzi i przyjedźcie na kurs.

Elkana i Anna – To para małżeńska, która mimo różnych trudnych sytuacji, braku dzieci nigdy nie przestała się kochać. Co było sekretem ich wiecznej miłości? Odpowiedź jest w tym kursie. Jak odświeżyć miłość, która pokryta została kurzem życia albo zniszczona wieloma burzami? To wszystko w tym pięknym czasie. Potrzebujecie nowego zakochania w sobie, to wystarczy jeden krok – decyzja przyjazdu.

Jakub i Rachela – Z chwilą, gdy zawarliście sakrament małżeństwa, Bóg postawił Was na wspólnej drodze, byście szli nią razem z Nim. Ten kurs pozwoli Wam spojrzeć z nieco innej perspektywy na dar tej drogi. Czas ten może Was nauczyć w nowy sposób przezwyciężać trudności dnia codziennego i podobnie jak Jakub i Rachela w miłości i cierpliwości oczekiwać na błogosławieństwo, które Bóg ma dla każdego małżeństwa.

DLA KAPŁANÓW: 

Narodziny na nowo – Rekolekcje oparte na kursie Nowe Życie, których celem jest odnowienie relacji z Bogiem i swojego kapłaństwa

Umiłowany uczeń – Rekolekcje oparte na kursie Jan, prowadzą do odnowienia relacji określających ucznia Jezusa oraz odkrycie Eucharystii jako drogi formacyjnej, na której Jezus kształtuje swego ucznia w życiu kapłańskim.

Wierny sługa – Rekolekcje poświęcone sylwetce Mojżesza, jednego z najbardziej słabych i zarazem mocnych przywódców, który rozmawia z Bogiem twarzą w twarz. Podobnie kapłan jako człowiek w swym powołaniu jest wezwany do bliskiej relacji z Bogiem oraz wieloaspektowej i często trudnej posługi wobec ludu.

Pasterz z wizją – Rekolekcje oparte na kursie Sekret Pawła prowadzą do odkrycia, konieczności posiadania wizji w pracy pastoralnej, w której jest także ewangelizacja. Wraz z św. Pawłem odkrywamy naszą posługę pastoralną jako zawody sportowe, w których uczymy się najlepszej strategii działania, aby osiągać sukcesy.

Zapatrzony w Jezusa – Rekolekcje oparte na kursie Jezus wg Czterech. W tym czasie kontemplujemy oblicze Jezusa oczami czterech Ewangelistów, aby lepiej rozumieć Ewangelie i głębiej je przekazywać.

Zakochany pasterz – To rekolekcje, w których dotykamy wielu trudnych aspektów, uczuć, emocji, które są w sercu kapłana. Przez te rekolekcje prowadzi nas sylwetka króla Dawida jako jednego z najlepszych pasterzy Izraela, który jest zakochany w Bogu, oddany misji i zagubiony w uczuciu do „owcy”. Jak z tego wyszedł? Jak zwyciężył? Chcesz się dowiedzieć, to przyjedź.