Polityka prywatności

 
0

Polityka Prywatności
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” (dalej „Wspólnota”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://www.galilea.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Wspólnota nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swoich serwisów i list mailingowych.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę zrezygnuj z subskrypcji. 

Dane Osobowe
W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób (szczególnie w przypadku subskrypcji). Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. 

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Podanie innych danych osobowych jest zawsze opcjonalne (nieobowiązkowe). 

Podane dane osobowe nie zostaną nigdy i w żadem sposób wykorzystane niezgodnie z Polityką Prywatności. 

Subskrypcja bezpłatnej korespondencji informacyjnej
Zaprenumerowanie elektronicznej i bezpłatnej korespondencji informacyjnej wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi korespondencję informacyjną. Imię natomiast pozwala nam zwracać się do użytkownika po imieniu. 

Niezapowiedziane Wiadomości
Winnica zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Winnica rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów i działalności (np. zmiany, organizowane wydarzenia) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). 

Nie wysyłamy żadnych informacji (w tym reklam) komercyjnych.

Każdej osobie przysługuje prawo do wglądu i zmiany (w tym usunięcia) swoich danych osobowych. Można tego dokonać drogą elektroniczną pisząc do nas na adres e-mail podany w zakładce Kontakt.