Pasterz

 
0

ZAŁOŻYCIEL WSPÓLNOTY

Założycielem Wspólnoty jest ks. Krzysztof Czerwionka CR (ur. 3.05.1960 r.), który doświadczył osobistego nawrócenia w 1977 r. i życia w formacji Ruchu Światło – Życie. Po święceniach kapłańskich, żyjąc charyzmatem swojego Zgromadzenia oraz odczytując znaki czasu i wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, podjął wezwanie do założenia Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „GALILEA”.

Jego główną inspiracją była idea wspólnego życia oraz współpracy duchownych i świeckich w duchu nowej ewangelizacji, tworzących system wspólnot wiary – według myśli Bogdana Jańskiego, zawartej w Konstytucjach Zmartwychwstańców.

GŁÓWNE POSŁUGI

Od 1987 roku jest kapłanem Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

Od 1992 roku, tj. od momentu założenia Wspólnoty Chrystusa Zmartychwstałego GALILEA, o. Krzysztof jest jej Pasterzem.

Od 2012 roku jest on członkiem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.

Od 2012 roku z nominacji Jose Prado Floresa, który jest założycielem międzynarodowego ruchu Szkół Nowej Ewangelizacji, pełni fukcję Dyrektora Biura Krajowego SESA Polska.

W 2015 roku został powołany przez Papieża Franciszka na Misjonarza Miłosierdzia w Roku Miłosierdzia.

Świadectwo
o. Krzysztof Czerwionka CR