Ewangelizacja

 
0

Istniejemy dla nowej ewangelizacji

Wszystko co robimy jest dla ewangelizacji i wynika z naszej pasji do ewangelizacji.

Ewangelizacja to głoszenie kerygmatu, czyli Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, który jest naszym jedynym Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

„Ewangelizacja nie jest najważniejszym zadaniem Kościoła, ale jedynym.” (Papież Paweł VI – „Evangelii nuntiandi”)

3 grupy docelowe Wspólnoty

 1. Praktykujący – aby rozpaliło się ich serce żywą wiarą
 2. Ochrzczeni, ale nieżyjący wiarą – aby przeżyli nawrócenie, które przywróciło by im radość wiary
 3. Nieznający lub odrzucający Jezusa  aby poznali Jezusa osobiście

(Papież Franciszek – Evangelii gaudium)

Formy ewangelizacji

1. Ewangelizacja indywidualna 

Osobiste zaangażowanie poszczególnych członków wspólnoty w ewangelizację podejmowaną poprzez świadectwo życia i słowa w swoim środowisku – w myśl zasady: „Głoszę to, czym żyję, żyję tym, co głoszę”.

2. Ewangelizacja wspólnotowa

 • Domy Zmartwychwstania (spotkania małych grup ewangelizacyjnych)
 • Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Marka
 • SESA Polska (Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Andrzeja z Meksyku, Biuro Krajowe na Polskę w Stryszawie)
 • rekolekcje ewangelizacyjne dla parafii i szkół
 • wieczory chwały i koncerty ewangelizacyjne
 • kurs Alfa i Warsztaty Odnowy Wiary
 • ewangelizacja bezpośrednia „od drzwi do drzwi”
 • ewangelizacja przez media 
 • modlitwa wstawiennicza
Ewangelizacja 2013
Koncert Ewangelizacyjny