AKTUALNOŚCI

dodane 07.07.2019

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów – edycja IV (2019-2021)

 

Trwa nabór do IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Jest projektem kościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób koordynujących projekty ewangelizacyjne na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym.

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju myśli i doświadczenia w ewangelizacji, jak i wzajemne ubogacanie poszczególnych programów ewangelizacyjnych realizowanych przez różnorodne grupy, ruchy i stowarzyszenia kościelne, tak, by potrafiły ze sobą współpracować i widziały swoją odmienność jako wzajemnie uzupełniające się bogactwo Kościoła.

Adresaci

Do udziału w szkole zaproszeni są ci, którzy nie boją się nowych wyzwań. Adresatami są odpowiedzialni za dzieło Nowej Ewangelizacji w diecezjach, prowincjach kościelnych, dekanatach, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach, grupach apostolskich, którzy by rozumieć to dzieło potrzebują doświadczyć mocy Nowej Ewangelizacji przez przejście i zrozumienie podstawowych procesów ewangelizacyjnych. Szczególnymi adresatami są kapłani, osoby konsekrowane oraz świeckie, które chcą pogłębić w praktyczny sposób bogactwo nauki jak i doświadczenia Nowej Ewangelizacji.

Strony