Historia Wspólnoty

 
0

POWSTANIE WSPÓLNOTY

Wspólnota narodziła się w 1992 roku. W tym czasie pierwsze osoby zaczęły spotykać się na modlitwie w Ośrodku Rekolekcyjnym w Stryszawie, razem z ks. Krzysztofem Czerwionką CR. Zrozumieliśmy też wtedy, że Bóg wzywa nas do posługi w Nowej Ewangelizacji. Kolejne lata to czas poszukiwań metod i form ewangelizacji oraz formacji członków Wspólnoty.

W 1993 roku, na wyraźne wezwanie Pana, odczytane kilkakrotnie w Piśmie Świętym: „Czuwajcie i módlcie się”, rozpoczęliśmy, w kilka osób, comiesięczne „czuwanie”. Dziś, po latach kształtowania się tej posługi, przybywa na nasze spotkania ewangelizacyjne organizowane w wielu miejscach Europy rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób pragnących nawrócenia, pojednania, uzdrowienia i umocnienia w wierze.

Od 1994 roku, jak wierzymy z inspiracji Ducha Świętego, włączyliśmy się w program Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Latem 1996 roku odbyła się nasza pierwsza Letnia Szkoła Nowej Ewangelizacji. Patronem Szkoły został Święty Marek Ewangelista. Jesteśmy także członkiem ACCE 2033 (Stowarzyszenia Katolickich Szkół Ewangelizacji przy Watykanie).

MISJA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

Rozwój Wspólnoty zawdzięczamy łasce Ducha Świętego, dzięki której Bóg prowadzi nas do osobistego zmartwychwstania i służby, aby poprzez nas zmartwychwstawały nasze środowiska życia i pracy.

21 listopada 1998 roku w wigilię Chrystusa Króla, XV Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, uznała, że Wspólnota realizuje charyzmat i misję Zmartwychwstańców i włączyła nas w wewnętrzną strukturę Zgromadzenia. 

Decyzję tę potwierdziła rok później Kapituła Generalna powracając do pierwotnej treści Reguły Zgromadzenia:

„Obok Zgromadzenia istnieją również wspólnoty świeckich, w których rozpoznaje ono autentyczny wyraz swego charyzmatu i misji. Kierują się one własnymi statutami.” (KCR 84)

W związku z decyzją Kapituły 19 marca 1999 r., O. Prowincjał Adam Piasecki CR wydał dekret zatwierdzający Wspólnotę i Szkołę Nowej Ewangelizacji Św. Marka jako dzieła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. 

Seminarium Zgromadzenia: zobacz tutaj

Duszpasterstwo Powołań: zobacz tutaj