Jak spotkać Jezusa?

 

POZNAJ 6 KROKÓW DO ODKRYCIA
ŻYWEJ RELACJI Z JEZUSEM

Bóg stworzył każdego z nas z Miłości, dlatego czeka nieustannie na naszą decyzję „powrotu do Niego”.

Przeczytaj poniższą „instrukcję”, która pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego często nie doświadczamy Jego obecności w naszym życiu oraz co możemy zrobić, aby zacząć żyć w przyjaźni z Bogiem.

A jeśli jeszcze nie masz przekonania, że chcesz zmiany w swoim życiu – zachęcamy, abyś posłuchał świadectw osób, które doświadczyły „nowego życia” z Jezusem – znajdziesz je w zakładce „Świadectwa”.

0

BÓG KOCHA CZŁOWIEKA!

… to prawda. Tak łatwo o tym w życiu zapomnieć, tak łatwo wcale tego nie doświadczać, gdyż codzienne życie skutecznie potrafi przysłonić nam tę najwspanialszą prawdę.

Jednak Bóg sam nieustannie chce Ci przypominać, że On kocha Ciebie i pragnie czynić prawdziwe cuda w Twoim życiu! On chce działać z mocą w codzienności, chce Ci „aktywnie” towarzyszyć w Twojej drodze życia …

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.”          1 J 3,1

GRZECH – PROBLEM DOŚWIADCZENIA ZŁA

Grzech oddziela nas od Miłości Boga – jest niczym przepaść, którą sami tworzymy oddalając się od Jego Miłości.

Świat jest przepełniony grzechem, ale także życie każdego z nas nie jest od niego wolne.

To sprawia, że przestajemy widzieć Boga, a może nawet nigdy Go nie widzieliśmy.

„Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.” Iz 59,2 

ZBAWIENIE TYLKO W JEZUSIE

Duchowa przepaść, którą wykopał nasz grzech jest tak ogromna, że żaden człowiek nie potrafi żyć o własnych siłach blisko Boga. Co więcej, żeden człowiek nie jest w stanie o własnych siłach zapracować na życie wieczne.

To jednak co jest niemożliwe dla człowieka, Jezus Chrystus dokonał na krzyżu – umierając za nas otworzył nam bramy niebia. 

Za darmo – z miłości do Ciebie złożył siebie w ofierze, abyś ty mógł zostać zbawiony, czyli ocalony od wiecznego potępienia.

„I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.” Kol 1, 13-14 

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” Dz 4,12

JEZUS TWOIM ZBAWICIELEM I PANEM

A zatem zbawienie dokonało się 2000 lat temu, gdy Jezus za nas umarł.

To, co my dzisiaj potrzebujemy uczynić, aby móc „żyć w Jego obecności i łasce zbawienia” to przyjąć Go z wiarą do swojego serca wyrzekając się zła i grzechu.

Decyzja, że od dzisiaj chcesz żyć blisko Boga jest najważniejszą decyzją, przed jaką stoi każdy człowiek – decyzją, która przemienia życie!

Modlitwa otwarcia swojego serca dla Jezusa

Jeśli chcesz, aby Bóg zaczął działać w Twoim życiu, pomódl się tymi słowami:

„Panie Jezu, chcę otworzyć dla Ciebie moje serce. Od dzisiaj chcę żyć razem z Tobą. Ogłaszam Cię moim jedynym Zbawicielem i Panem.”

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” Rz 10,9-10

DUCH ŚWIĘTY – MOC DLA CIEBIE!

Jeśli szczerze i z całego serca powierzyłeś swoje życie Jezusowi to zachęcamy, abyś od dzisiaj codziennie zapraszał do swojego życia Ducha Świętego. On jest tym, którzy nas uzdalnia do trwania na „Bożej ścieżce”.

Modlimy się za Ciebie, aby Duch Święty dotknął Twojego serca i dał Ci teraz doświadczenie Miłości Boga, który jest blisko.

Pomódl się przez chwilę w swoim sercu:

„Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego serca – pragnę, abyś Ty w nim mieszkał i je przemieniał. Proszę Cię – przyjdź Duchu Święty.”

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was (…)” Ez 36,26-27

WSPÓLNOTA ŻYJĄCA ŻYWĄ WIARĄ

Jeśli wzbudziło się w Tobie pragnienie życia blisko Boga to zachęcamy Cię, abyś znalazł chrześcijańską wspólnotę, w której będziesz mógł wzrastać w relacji z Jezusem.

Relacje przyjaźni, wzajemne świadectwo wiary oraz modlitwa za siebie nawzajem są fundamentami drogi duchowej.

Jeśli nie masz jeszcze Wspólnoty, zapraszamy Cię serdecznie na nasze spotkania – wejdź do zakładki „Małe Grupy” i znajdź miejsce dla siebie. Czekamy na Ciebie!

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne” Dz 2,42-44

 

Embedded thumbnail
Jezus przemienia życie!
Piotrek z Rudy Śląskiej