Księża

 
0

KSIĘŻA WE WSPÓLNOCIE

Wspólnota od samego początku bazowała na otwartej i owocnej współpracy między kapłanami a osobami świeckimi, dlatego wszelkie dzieła prowadzone przez nas, powstają przy zaangażowaniu osób świeckich. 

Dążeniem Wspólnoty jest, aby w każdej diecezji i parafii, w której jesteśmy, księża prowadzili świeckich duchowo (pasterze) lub wpierali ich w podejmowanych dziełach ewangelizacji (księża opiekunowie).

ZMARTWYCHWSTAŃCY I KSIĘŻA DIECEZJALNI

Wspólnota stanowi dzieło Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, dzieki czemu duchową opiekę pełnią w niej Zmartwychwstańcy. Jednocześnie, wielu księży diecezjalnych oraz z innych zgromadzeń zakonnych aktywnie angażuje się w życie wspólnotowe, podejmując w Galilei kluczowe odpowiedzialności (niektórzy posiadają dekrety biskupów w poszczególnych diecezjach czy zakonach ustanawiających ich oficjalnie Pasterzami czy Asystentami kościelnymi poszczególnych oddziałów – Winnic).

Serdecznie zapraszamy wszystkich księży do współpracy w dziele ewangelizacji, jak również uczestniczenia we wspólnej fascynującej drodze duchowości paschalnej.