AKTUALNOŚCI

dodane 05.08.2020

Ogłoszenie nr 1

 

05.08.2020r.

Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Stryszawa-Siwcówka 589, 34-205 Stryszawa, ogłasza konkurs na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: Domu Zakonnego oraz Kaplicy dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce”  planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne.
Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

 

18.08.2020r.

Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, Stryszawa-Siwcówka 589, 34-205 Stryszawa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków: Domu Zakonnego oraz Kaplicy dotyczących projektu: „Termomodernizacja budynków Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:

EKO – WASZKA Maciej Wachecki ul. Wojska Polskiego, nr 257A, lok. 18, 25-205, Kielce