AKTUALNOŚCI

dodane 14.01.2020

DAJ SIĘ PORWAĆ MOCY BOGA

 
Świętowanie w styczniu w Winnicy w Bielsku – Białej

Świętowanie w styczniu w Winnicy w Bielsku – Białej odbyło się 12.01.2020 r. Gościliśmy ojca Krzysztofa Szkuberę CR, który przybył ze Wzgórza Miłosierdzia w Stryszawie. Świętowania styczniowe są wyjątkowe, gdyż odsłaniane jest SŁOWO NA ROK, które Bóg przekazuje Zarządowi Wspólnoty, nadając kierunek działań. Tak było i tym razem. Salę Świętowań przygotowano tak, że Słowo na rok , zostało zasłonięte a w odpowiednim momencie, po Uwielbieniu, oczom wszystkim ukazała się treść, która nie boje się użyć tego słowa zachwyciła i rozpaliła  wszystkich.

6Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk*. 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. 8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! 9 On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami*. 10 Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się* naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć*, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” 2 Tm,1, 6-10 

DAJ SIĘ PORWAĆ MOCY BOGA – to hasło na ten rok. Ale to nie tylko hasło, to wskazanie jak mamy żyć. Kolejne miesiące będą realizacją tego hasła. Wspólnota będzie realizowała wezwanie Boga:

1. Rozpalając charyzmat
2. Walcząc dla Ewangelii
3. Żyjąc Świętym Powołaniem

Dziękujemy Bogu za wskazanie Słowo. Po jego poznaniu udaliśmy się na agape, którą przygotowaliśmy wspólnie z odpowiedzialnym za Świętowanie Domem Zmartwychwstawania  na Złotych Łanach.
Szczytem Świętowania była Eucharystia, na której odnowiliśmy nasze Przyrzeczenia Chrzcielne, uzmysławiając sobie kolejny raz czyimi dziećmi jesteśmy. 

Poniżej zamieszczamy reportaż fotograficzny.