Kursy prowadzone przez SNE św. Marka

Udostępnij…
  
 
KURSY Z PROGRAMU SZKOŁY EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA
 
 
              I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego.
 • 1. Nowe Życie: Podstawowa ewangelizacja.
 • 2. Emaus: Słowo Boże.
 • 3. Jan: Formacja uczniów.
 • 4. Jezus w Czterech Ewangeliach.
 • 5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia.
 • 6. Mojżesz: Formacja wyzwolicieli.
 • 7. Błogosławieństwa: droga do szczęścia.

 

             II ETAP: Jak ewangelizować.

 • 8. Paweł: Formacja ewangelizatorów.
 • 9. Tymoteusz: Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.
 • 10. Apollos: Formacja głoszących.
 • 11. Sekret Pawła.
 • 12. Pięćdziesiątnica: Ewangelizować z wielką mocą.
 • 13. Wprowadzenie do Biblii.
 • 14. Łukasz: apologetyka.

 

              III ETAP: Jak formować ewangelizatorów.

 • 15. Maria: List Chrystusa.
 • 16. Teologia biblijna.
 • 17. Maranatha: Apokalipsa.
 • 18. Piotr: Eklezjologia.
 • 19. Melchizedek: Liturgia.
 • 20. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.
 • 20. Jetro: Ekumenizm.
 • OPISY WYBRANYCH KURSÓW

 • Nowe Życie – Na ten kurs zapraszamy każdą osobę, która pragnie na nowo narodzić się w Duchu Świętym, odnowić swoją więź z Jezusem i Kościołem. W czasie krótkiego weekendu możesz uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Kto kocha cię nieustannie? Kto rani twoje serce? Kto jest jedynym rozwiązaniem twoich problemów? Kto nadaje sens życiu? Kto może cię wiele nauczyć? Na koniec dowiesz się, kto na ciebie czeka w Kościele. Przyjedź i przeżyj wyjątkowy i niepowtarzalny czas.

KURSY BIBLIJNE – CYKL DABAR:

 

 • Uczniowie z Emaus – Celem tego kursu jest, aby spotkać Jezusa w Słowie Bożym i w Nim się zakochać. Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, to ten kurs jest dla ciebie.
 • Jezus wg Czterech – Kurs ten daje możliwość zobaczenia Jezusa oczami Ewangelistów. To piękny czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście z Nim się spotkać. Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla ciebie wielkim bogactwem, z którego będziesz czerpać nieustannie.
 • Historia Zbawienia – Ten kurs biblijny daje możliwość zobaczyć Słowo Boże w głębszym rozumieniu, nauczy cię korzystać z całej Biblii oraz zobaczyć, że osobista historia życia, każdego z nas jest historią zbawienia zapisaną na kartach najpiękniejszej księgi świata – BIBLII.
 • Teologia Biblijna – W kursie tym wchodzimy w głębię rozumienia Słowa, do której prowadzą nas tajniki literackie, środowisko i główne linie teologiczne, przenikające całą Biblię. Niech nie przeraża cię tytuł tego kursu i nie myśl, że jest on za trudny dla ciebie. Dzięki temu kursowi Słowo Boże stanie się dla ciebie jasne i zrozumiałe.
 • Tymoteusz – To piękny czas, w którym uczymy się nie tylko poznawania Słowa Bożego, ale jak się Nim posługiwać w pracy katechetycznej, czy w głoszeniu. Po tym kursie Biblia będzie dla ciebie najlepszym narzędziem w służbie dla nowej ewangelizacji. To bardzo praktyczny kurs uczący metod pracy z Pismem Świętym.

KURSY DLA LIDERÓW:

 • Mojżesz – Jest to czas, gdzie śledząc życie Mojżesza możesz jako lider zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się liderem, otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół.
 • Sekret Pawła – Ten kurs to czas odkrywania wielu sekretów Pawła, któremu udało się jako liderowi w krótkim czasie odnieść niesamowity sukces w ewangelizacji. Paweł pokazuje jak tego dokonać odkrywając przed nami swój życiowy sekret wizji nowej ewangelizacji. W tym kursie poznasz sekret skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej i dzięki temu zrewidujesz swoją dotychczasową posługę. Na ten kurs możesz przyjechać dopiero po kursie Paweł.

POZOSTAŁE:

 • Apollos – W ramach tego kursu uczymy się jak w nowy sposób głosić Ewangelię, aby to, co głoszę stało się owocne i aby inni słuchając nas mogli usłyszeć samego Jezusa i odpowiedzieć Mu na jego wezwanie.
 • Paweł – To najważniejszy kurs w Szkole, który jest kręgosłupem ewangelizatora – uczy skutecznej ewangelizacji. Po czasie wielu twórczych prac i działań, będziesz zdolny zanieść każdemu Dobrą Nowinę o Jezusie. Kurs ten jest wyjątkowym czasem, w którym zmienia się nasza mentalność patrzenia na problemy, a uzyskujemy mentalność ewangelizatora, który odpowiada śmiało na wszystkie trudne sprawy. Chcesz głosić Jezusa skutecznie? To przyjedź na ten kurs.
 • Pięćdziesiątnica – Kurs ten ma otworzyć cię na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Na kursie poznajemy wiele charyzmatów, które umarły albo nie rozwijają się w Kościele. W ten weekend chcemy je lepiej poznać i na nowo obudzić. Jeśli chcesz by twoja Wspólnota żyła charyzmatycznie, a ewangelizacja była potwierdzona znakami, to zapraszamy na ten kurs.
 • Modlitwa charyzmatyczna – Celem tego kursu jest, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Kurs ten omawia problemy, jakie może spotkać grupa modlitewna czy wspólnota w czasie modlitwy charyzmatycznej. Na tym kursie odnajdzie się każda osoba ze wspólnoty, gdyż uczymy się tutaj zasad uczestniczenia oraz prowadzenia spotkania modlitewnego.
 • Jan – Na tym kursie w sposób szczególny można odnowić relację do Jezusa jako Mistrza i na nowo zakochać się w Nim, aby stać się Jego wiernym uczniem.
 • Wspólnota – Wspólnoty potrzebują ciągłego odnowienia swojej tożsamości i pogłębienia relacji miedzy sobą, dlatego na ten kurs zapraszamy minimum pięć osób z jednej wspólnoty. Po przeżyciu tylko pięciu wspólnie przeżytych dni staniemy się nowym czytelnym znakiem, dla innych we wspólnocie oraz możemy sprawić, że znów nasze wspólnoty staną się prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary. Macie kryzys we wspólnocie? Zbierzcie kilka osób i przyjedźcie do nas – zapraszamy. Najlepiej przyjedźcie ze swoim duszpasterzem lub liderem.

KURSY AUTORSKIE SNE ŚW. MARKA

GŁÓWNE:

 • Abraham – Kurs ten odpowiada na problemy, z jakimi spotykamy się w prowadzeniu modlitwy wstawienniczej. Jak posługiwać by modlitwa była skuteczna i nie zraniła osoby albo jej nie zaszkodziła. Na te pytania nie tylko znajdziesz odpowiedź, ale nauczysz się jak uniknąć błędów i samemu stać się narzędziem w ręku najlepszego lekarza, którym jest Jezus.
 • Ogień Ducha Świętego – Jeżeli czujesz wypalenie w służbie we wspólnocie czy w życiu duchowym, oraz jeśli pragniesz na nowo rozpalić się do ewangelizacji to kurs ten pomoże ci wyjść z uśpienia. Jest to kurs pełen mocy i radości w Duchu Świętym.
 • Eliasz – Dar proroctwa dla wielu jest znany, lecz są osoby, które może dopiero, co go odkryły w swoim życiu lub chcą go odkryć i nim posługiwać, jeśli jesteś taką osobą to kurs ten pozwoli ci aby go przyjąć lub rozwinąć. Musimy jednak pamiętać, że jest on do posługiwania tylko w Kościele, we wspólnocie, a nie indywidualnie.
 • Rejs z Duchem Świętym – To weekendowa podróż z Duchem Świętym. W podróży tej można nabrać wiatru Ducha Świętego w żagle, wyjść z mielizny życia i wiele jeszcze wspaniałych atrakcji, które ma dla ciebie właściciel statku – Duch Święty. Jeśli chcesz z Nim pogłębić osobową więź to wyrusz z nami w tą podróż.
 • Józef – Kurs ten oparty jest na historii Józefa z Egiptu, który pośród wielu trudnych doświadczeń nigdy nie zostaje opuszczony przez Boga i zawsze doświadcza błogosławieństwa. Jest on dla osób żyjących w swojej wspólnocie z dziesięciny oraz dla osób, którzy pragną stać się dobrymi zarządcami dóbr Pańskich: osobowych, duchowych czy materialnych.
 • Błogosławieństwa – Ten kurs jest dla osób pragnących żyć, na co dzień błogosławieństwami oraz chcących samemu stać się błogosławieństwem dla innych. Chcesz być chrześcijaninem pełnym nadziei i radości to kurs ten jest dla ciebie.
 • Daniel – Dziś wielu z nas boryka się z problemem by stać się człowiekiem modlitwy. Jeśli potrzebujesz odnowienia swojej modlitwy osobistej to zapraszamy cię na ten kurs.
 • Trzej Młodzieńcy – Jeśli pragniesz doświadczyć mocy uwielbienia w modlitwie i śpiewie, jeśli chcesz rozpalać do tego innych we wspólnocie to przyjedź. Zapraszamy każdą osobę, która prowadzi modlitwę lub śpiew w swojej wspólnocie, małej grupie czy na spotkaniach modlitewnych.

DLA KOBIET: Kursy obejmują trzy ważne etapy w życiu kobiety:

 • Estera – Pierwszy etap to bycie córką swojego ojca i Boga jako Ojca. W czasie tego kursu możesz odkryć swoją tożsamość jako CÓRKI w życiu osobistym i w Kościele. Możesz zobaczyć, jaki wpływ ma przeszłość na twoje obecne życie. Jest to czas, w którym otrzymasz możliwość odcięcia złej przeszłości związanej z osobami, które być może cię raniły lub źle kształtowały. Celem głównym tego czasu, to odkryć – KIM JESTEM? Jeśli pragniesz odnowić swoją tożsamość jako kobiety – zapraszamy.
 • Rebeka – Drugi etap w życiu kobiety, to bycie oblubienicą Boga i bliskiej osoby, której wzór odkryjemy w sylwetce biblijnej Rebeki. Celem tego czasu jest by doświadczyć, że każda z nas jest oblubienicą Jezusa i by na nowo odbudować swoją godność w życiu codziennym jako kobiety. Jeśli pragniesz w sobie odkryć całe piękno, jakie dał ci Bóg, to przyjedź na ten kurs.
 • Anna – To kolejny trzeci etap w życiu kobiety: być matką w Kościele i na co dzień. Kurs ten jest skierowany do każdej kobiety niezależnie od wieku, która jest samotną matką lub wdową. Jak zrealizować się w swoim życiu jako kobieta, pomimo trudów oraz jak być szczęśliwą, to zadanie na czas tego weekendu. Wiele z nas żyje w poczuciu samotności i odrzucenia. Jeśli chcesz stać się na nowo kobietą, która realizuje swoje powołanie to przyjedź na ten kurs.

DLA MĘŻCZYZN: Kursy te skierowane są do mężczyzn, którzy chcą świadomie żyć w swoim powołaniu. Otwarte są dla wszystkich mężczyzn niezależnie od etapu rozwoju duchowego czy życia we wspólnocie. Spotykamy się na wspólnej płaszczyźnie naturalnego powołania jako mężczyzny w dzisiejszym świecie i Kościele. Kursy te pomogły już wielu mężczyznom, którzy odkryli piękno i wagę swojej tożsamości. Przyjedź i zobacz: "jak dobrze jest, gdy bracia są razem!"

 • Jakub – W czasie tego kursu pragniemy, by każdy mężczyzna na wzór Jakuba podejmował walkę o swoją tożsamość jako syna, oblubieńca i ojca w wymiarze naturalnym i duchowym. Bez przyjęcia własnej tożsamości nie umiemy w pełni realizować własnego życia. Jeżeli pragniesz zwyciężać w Jezusie różne bariery to przyjedź.
 • Tobiasz – Kurs oparty na sylwetce starszego Tobiasza, który pomimo wielu trudności i przeciwności jest wierny Bogu. To kurs na dzisiejsze trudne czasy, skierowany jest do mężczyzn przeżywających różne zmagania w swoim życiu. Czujesz się słaby, a chcesz być mocny i wierny – przyjedź.
 • Salomon – Cel tego kursu to stać się mężczyzną zaangażowanym w życie Kościoła i świata. Przykładem jest jedna z najbardziej pasjonujących i wielkich sylwetek Starego Testamentu – król Salomon. Na kursie tym uzyskasz nową motywację i odwagę do podejmowanych odpowiedzialności.

DLA DZIECI: To młoda "gałąź" naszej posługi. Kursy opierają się na wspólnej modlitwie i pracy, w czasie, której dzieci odkrywają wartość służby dla innych. Jezus staje się dla nich nie tylko wzorem, ale i Przyjacielem. Pięciodniowe kursy dają dzieciom możliwość odkrycia zdolności plastycznych, poprzez warsztaty. Na kurs zapraszamy dzieci od 9 do 13 lat.

 • Zacheusz – Zacheusz wyszedł na sykomorę, z której zobaczył Jezusa i odtąd wszystko dla niego stało się nowe. Celem tego kursu jest, aby dzieci odkryły, kto jest dla nich "sykomorą", czyli kto im pokazuje Jezusa, a jeżeli nie mają takiej osoby, to jest to czas, w którym szukają takiej osoby, bo dzięki niej mogą zobaczyć Jezusa i zaprosić Go do siebie.
 • Jasio – Kurs ten oparty jest częściowo na kursie Jan, dotyka różnych relacji począwszy od Jezusa do osób otaczających dzieci. Zadaniem tego kursu jest odkrycie poprzez poszukiwania, najpiękniejszej perły w swoim życiu, którą jest Jezus.
 • Pawełek – Podczas tego kursu dzieci poprzez swoją twórczość będą uczyły się jak pokazywać Jezusa w swoim środowisku. Będzie to czas wielu prac warsztatowych połączonych z modlitwą. Na koniec dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w ewangelizacji, aby innym pokazać Jezusa.

DLA MŁODYCH: To nowa "gałąź" naszej posługi, skierowana dla osób w wieku 15-19 lat. Nie ma formy kursów, lecz spotkań. Na spotkanie należy przyjechać z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, którą można pobrać tutaj.

 • Droga do głębi relacji – radość, żal, optymizm, smutek, nadzieja, odrzucenie. To niewielka część wachlarza stanów, które są w nas i które trudno czasem uporządkować. Spotkanie to jest drogą do poznania Boga i zrozumienia siebie i innych.
 • Droga do modlitwy – Niektórzy mówią: "Nie modlę się, bo nie potrafię". Inni: "Nie modlę się, bo to nie ma sensu", "A kiedy mam znaleźć czas na modlitwę?", "Przecież dzisiaj nikt się nie modli!!!". Spróbujmy razem złamać te stereotypy i odkryć, że modlitwa ma moc, sens i głęboką wartość.
 • Droga do prawdy – Zadajesz wiele pytań, na które czasami trudno znaleźć odpowiedź. Nie dają jej książki, media, szkoła. Ale jest Ktoś, kto zna odpowiedź…

DLA MAŁŻEŃSTW: Cykl kursów dla małżeństw obejmuje tematy dotyczące: relacji, jedności i miłości. Dziś w świecie pomieszanych wartości, Bóg na nowo pragnie zjednoczyć podstawową i najważniejszą wspólnotę – małżeństwo. Jeśli możliwe jest zostawcie dzieci rodzinie i przyjedźcie sami, to też wam się należy. Gdyby jednak było to niemożliwe, to zapewnimy opiekę nad dziećmi.

 • Zachariasz i Elżbieta – Para wspaniałych małżonków, na której opieramy cały kurs, są to osoby, które będą uczyły nas jak odbudować jedność w życiu małżeńskim, jak odnowić dialog by na nowo chcieć się nie tylko słuchać, ale przede wszystkim rozumieć. Jeśli wasze małżeństwo przeżywa chwile ciszy i oddalenia od siebie – nie czekajcie na śmierć jedności, lecz podejmijcie wspólne odbudowanie więzi i przyjedźcie na kurs.
 • Elkana i Anna – To para małżeńska, która mimo różnych trudnych sytuacji, braku dzieci nigdy nie przestała się kochać. Co było sekretem ich wiecznej miłości? Odpowiedź jest w tym kursie. Jak odświeżyć miłość, która pokryta została kurzem życia albo zniszczona wieloma burzami? To wszystko w tym pięknym czasie. Potrzebujecie nowego zakochania w sobie, to wystarczy jeden krok – decyzja przyjazdu.
 • Jakub i Rachela – Z chwilą, gdy zawarliście sakrament małżeństwa, Bóg postawił Was na wspólnej drodze, byście szli nią razem z Nim. Ten kurs pozwoli Wam spojrzeć z nieco innej perspektywy na dar tej drogi. Czas ten może Was nauczyć w nowy sposób przezwyciężać trudności dnia codziennego i podobnie jak Jakub i Rachela w miłości i cierpliwości oczekiwać na błogosławieństwo, które Bóg ma dla każdego małżeństwa.

DLA KAPŁANÓW: W ostatnich latach podjęliśmy również cykl rekolekcji kapłańskich w duchu Nowej Ewangelizacji. Jesteśmy bowiem przekonani, że wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji pomimo wielkiego zaangażowania świeckich nie rozwinie się bez aktywnego udziału kapłanów. Proponowane rekolekcje to aktywny czas formacji jak i dzielenia się własnym doświadczeniem. Łączy nas powołanie, wspólna modlitwa, refleksja, praca. Rekolekcje są prowadzone razem ze świeckimi, co wpływa na ich specyfikę. Tematyka jest szeroka: odnowienie powołania, propozycje metod pastoralnych, zakochanie się w Jezusie…

 • Umiłowany uczeń – Rekolekcje oparte na kursie Jan, prowadzą do odnowienia relacji określających ucznia Jezusa oraz odkrycie Eucharystii jako drogi formacyjnej, na której Jezus kształtuje swego ucznia w życiu kapłańskim.
 • Wierny sługa – Rekolekcje poświęcone sylwetce Mojżesza, jednego z najbardziej słabych i zarazem mocnych przywódców, który rozmawia z Bogiem twarzą w twarz. Podobnie kapłan jako człowiek w swym powołaniu jest wezwany do bliskiej relacji z Bogiem oraz wieloaspektowej i często trudnej posługi wobec ludu.
 • Pasterz z wizją – Rekolekcje oparte na kursie Sekret Pawła prowadzą do odkrycia, konieczności posiadania wizji w pracy pastoralnej, w której jest także ewangelizacja. Wraz z św. Pawłem odkrywamy naszą posługę pastoralną jako zawody sportowe, w których uczymy się najlepszej strategii działania, aby osiągać sukcesy.
 • Zapatrzony w Jezusa – Rekolekcje oparte na kursie Jezus wg Czterech. W tym czasie kontemplujemy oblicze Jezusa oczami czterech Ewangelistów, aby lepiej rozumieć Ewangelie i głębiej je przekazywać.
 • Zakochany pasterz – To rekolekcje, w których dotykamy wielu trudnych aspektów, uczuć, emocji, które są w sercu kapłana. Przez te rekolekcje prowadzi nas sylwetka króla Dawida jako jednego z najlepszych pasterzy Izraela, który jest zakochany w Bogu, oddany misji i zagubiony w uczuciu do "owcy". Jak z tego wyszedł? Jak zwyciężył? Chcesz się dowiedzieć, to przyjedź.

Formularze

KOSZ MODLITW
ŚWIADECTWO

Zapraszamy w każdą środę (z wyłączeniem Lipca i sierpnia)  o godz. 18.00 na "Wzgórzu Miłosierdzia" celebrowana jest Eucharystia z posługą modlitwy wstawienniczej.

Także w każde drugie piątki miesiąca, spotykamy się na Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie chorych o godz. 19:00.

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin (od 13.07.2012)

581944
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
663
1648
7114
8295
43423
581944

Twoje IP 66.249.78.165

Logowanie